Cafe Sách Nhã Nam ở Quận Lê Chân, Hải Phòng | Foody.vn
https://www.foody.vn/hai-phong/cafe-sach-nha-nam
2019-05-02 18:30:15 102
Cafe Sách Nhã Nam - Café/Dessert - Món Việt tại 80 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, Hải Phòng. Giá bình quân đầu người 10.000đ - 200.000đ.