Hải Châu 1 - Nhà Hàng Hải Sản - Phạm Văn Đồng ở Quận Thủ Đức ...
https://www.foody.vn/ho-chi-minh/nha-hang-hai-chau-hai-san-tuoi-song-pham-van-dong
2019-04-14 20:26:13 182
Hải Châu 1 - Nhà Hàng Hải Sản - Phạm Văn Đồng - Nhà hàng - Món Việt tại 1162 Phạm Văn Đồng, P. Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. HCM. Giá bình quân đầu ...