Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật công bố Báo cáo tài ... - FPTS
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/30/2080_JVC_2018.Q3_CV_Giai_trinh__BCTC_Hop_nhat_Quy_3.2018.pdf
2019-05-08 07:44:05 86
30 Tháng Giêng 2019 ... Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật. Sinh ngày: 02/09/1983. Quốc tịch: Việt Nam. CCCD số: 022183001767 do ...