Dung môi tẩy sơn, sơn lót, sơn tĩnh điện PR-50A/P
http://www.gdplastek.com/dung-moi-tay-son-son-lot-son-tinh-dien-pr-50a-p
2019-05-03 02:08:04 153
Dung môi tẩy sơn, sơn lót, sơn tĩnh điện PR-50A/P. Hãng SX: ... Làm bong, tróc lớp đóng cặn carbon; Làm bong, tróc lớp bám ô xi hóa trên bề mặt dây đồng.