Chữ ký số là gì ? - Chữ ký số giá rẻ
https://www.giachukyso.com/2013/08/chu-ky-so-la-gi.html
2019-04-23 03:36:09 97
Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử dựa trên công nghệ mã khóa công khai. Mỗi người dùng chữ ký số phải có một cặp khóa ...