Định giá xây dựng Quản lý dự án Quản lý chi phí Quản lý xây dựng...
https://www.giaxaydung.vn/
2019-04-11 10:56:45 150
Công ty Giá Xây Dựng chuyên nghiệp: Đào tạo nghiệp vụ trong hoạt động xây dựng, Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn lập và quản lý chi phí, Cung cấp phần mềm dự toán, dự thầu, quyết toán...