Triển khai ExpertERP cho chuỗi siêu thị Minh Hoa
https://www.gmc.solutions/vi/news/blog/trien-khai-expert-erp-chuoi-sieu-thi-minh-hoa-18.html
2019-04-18 21:54:12 214
MINH HOA THÁI HÀ Thành lập ngày 19/10/1996, Minh Hoa với tiền thân là Siêu Thị Thái Hà được coi như một trong những Siêu thị đầu tiên của Hà Nội. MINH HOA ĐẶNG TIẾN ĐÔNG Với diện tích mặt bằng khoảng 500m2 và đa dạng về sản phẩm.