50 languages: Tiếng Việt - Tiếng Anh UK | Y tế (sức khỏe) - Health
https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/VI/VIEN/34.HTM
2019-04-30 19:20:10 152
... tủ thuốc cấp cứu | healing - bình phục | health - sức khỏe | hearing aid - máy trợ ... tăm | victim - nạn nhân | weighing scale - cái cân | wheelchair - chiếc xe lăn |