Đến Nhật Bản học về cuộc đời by Lê Nguyễn Nhật Linh - Goodreads
https://www.goodreads.com/book/show/36137051-n-nh-t-b-n-h-c-v-cu-c-i
2019-05-02 17:06:14 93
Đến Nhật Bản Học Về Cuộc Đời là một cuốn tản văn đặc b. ... Hình như chưa có cuốn sách nào viết về Nhật tỉ mỉ và cụ thể về cuộc sống sinh viên du h Cuốn sách là những trang ..... Nếu có thể, xin hãy nói ''cảm ơn'' và ''xin lỗi'' thật chân thành.