Sở Khoa học và Công nghệ - Cổng thông tin điện tử thành phố Hải ...
http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Content.aspx?Organization=SKHCN&MenuID=857
2019-04-21 21:10:15 255
Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ- Chuyên mục Quản lý khoa ... Cần làm gì để phát huy dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng? ... Đây là định hướng nghiên cứu của đề tài khoa học cấp thành phố mang ...