Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM - Các trung tâm
https://www.hcmus.edu.vn/c%C3%A1c-trung-t%C3%A2m
2019-04-14 16:02:10 134
Giám đốc: Phạm Thanh Minh. Phó Giám đốc: Lại Thị Hạnh. Trần Văn Thành. Đặng Thế Khoa. Trung Tâm Tin Học thường xuyên khai giảng các khóa học ngắn ...