Từ vựng tiếng Anh về MÔI TRƯỜNG | HelloChao
https://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/tu-vung-tieng-anh-ve-moi-truong/?aid=e4da0b7fbbce24451~711b0674a355MO
2019-04-17 03:46:07 297
12 Tháng Năm 2011 ... Chúng ta cần làm nhiều hơn để bảo vệ môi trường khỏi sự ô nhiễm. ... Anh ta nói việc dùng chất tẩy rửa thân thiện môi trường có nghĩa là sẽ có ít ... conserve energy / electricity / power: giữ và bảo vệ cái gì đó không phí phạm.