Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất tuyển dụng – Tập đoàn Hòa ...
http://www.hoaphat.com.vn/cong-ty-cp-thep-hoa-phat-dung-quat-tuyen-dung/
2019-05-05 21:08:07 145
Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất cần tuyển dụng lao động tất cả các vị trí, ngành nghề, không giới hạn. số lượng làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất, ...