Thép Hòa Phát đa dạng hóa thị trường xuất khẩu – Tập đoàn Hòa ...
http://www.hoaphat.com.vn/news/thep-hoa-phat-da-dang-hoa-thi-truong-xuat-khau/
2019-05-06 05:34:03 95
7 Tháng Giêng 2019 ... Năm 2018, thép xây dựng Hòa Phát đã xuất khẩu gần 240.000 tấn, tăng hơn 50% so với năm trước. Trong các thị trường chính như Nhật, Mỹ, ...