Thép Hòa Phát: Sẵn sàng ở tất cả thị trường lớn – Tập đoàn Hòa Phát
http://www.hoaphat.com.vn/thep-hoa-phat-san-sang-o-tat-ca-thi-truong-lon/
2019-05-06 05:34:03 96
Năm 2010, khi giai đoạn 1 của KLH đã hoạt động ổn định, thép Hòa Phát chiếm 12,1% thị phần toàn ... Thép Hòa Phát xuất đi mọi miền đất nước và xuất khẩu.