Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng Microsoft Power BI | HỌC VIỆN...
https://www.hocviendaotao.com/2018/07/khoa-hoc-phan-tich-du-lieu-su-dung.html
2019-04-15 12:06:21 230
Trong khóa học này, bạn sẽ học cách cung cấp thông tin kinh doanh bắt mắt với Microsoft Power BI Desktop. Giờ đây, bạn có thể lấy dữ liệu từ hầu như mọi nguồn và sử dụng dữ liệu đó để tạo ra các trang tổng quan tuyệt đẹp và các báo cáo hấp dẫn sẽ thu hút sự chú ý của khán giả.