Phân biệt Kinh doanh, Quản trị kinh doanh và Kinh tế - Hotcourses.vn
https://www.hotcourses.vn/study-abroad-info/study-guides/phan-biet-kinh-doanh-quan-tri-kinh-doanh-va-kinh-te/
2019-05-04 19:14:08 138
6 Tháng Bảy 2018 ... Kinh doanh là một ngành học rộng thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội, bao gồm nhiều ngành hẹp và chuyên sâu như Kế toán, Tài chính, Tổ chức ...