Du học ngành Khoa học Máy tính
https://www.hotcourses.vn/subject/computer-science/
2019-04-17 02:48:08 78
Để học tốt, bạn phải có đam mê về máy tính và các sản phẩm công nghệ mới. Những môn học có liên quan trực tiếp đến ngành này là Toán và các môn Khoa ...