Sách hay nghề khách sạn: “Quản trị khách sạn – Biến đam mê ...
https://www.hoteljob.vn/tin-tuc/sach-hay-nghe-khach-san-quan-tri-khach-san-bien-dam-me-thanh-dich-vu-hoan-hao
2019-05-01 22:02:09 107
28 Tháng Chín 2017 ... là 1 trong những cuốn sách hiếm hoi về về nghề khách sạn ở Việt Nam ... dựng các quy định, quy trình trong hoạt động kinh doanh khách sạn.