Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp 2 P2 - Góc Học tập ...
http://www.htnc.vn/index.php/vi/news/Document/Cau-hoi-trac-nghiem-Tai-chinh-doanh-nghiep-2-P2-1047/
2019-05-05 03:34:21 238
6 Tháng Mười Một 2018 ... Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp 2 P2 - Detail - Tin Tức ... Một bạn học sinh có số tiền là 200 triệu VND và bạn đó gửi vào ngân hàng n ... Cơ hội A vốn đầu tư 200 triệu, sinh lời 80 triệu; cơ hội B vốn đầu tư 120 ...