Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp 2 P1 - Góc Học tập ...
http://www.htnc.vn/index.php/vi/news/Document/Cau-hoi-trac-nghiem-Tai-chinh-doanh-nghiep-2-P1-1046/
2019-05-05 03:46:12 185
6 Tháng Mười Một 2018 ... Một công ty có tỷ lệ nợ so với tổng tài sản là 0,4. Tổng nợ là 200 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế là 30 triệu đồng. ROE của doanh nghiệp là: