Ngành khoa học thư viện - Hướng Nghiệp 24h
https://www.huongnghiep24h.net/2014/03/nganh-khoa-hoc-thu-vien.html
2019-04-17 13:54:04 163
Cử nhân Khoa học Thư viện học gì và làm gì? Chương trình giáo dục đại học trình độ đại học ngành Khoa học Thư viện nhằm đào tạo nhân lực thư viện có trình độ lý luận và năng lực thực hiện, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ trong thư viện và cơ quan thông tin.