Ngành kỹ thuật máy tính là gì - Hướng nghiệp Việt
https://www.huongnghiepviet.com/v3/huong-nghiep/nganh-nghe/ky-thuat-cong-nghe/27968-nganh-ky-thuat-may-tinh
2019-04-16 20:00:11 217
Ngành khoa học máy tính là ngành giao thoa giữa ngành kỹ thuật điện tử và công nghệ thông tin. Khối lượng kiến thức và công việc của ngành này liên quan ...