Bác sĩ y học dự phòng - Ngành học mới | Hướng Nghiệp Việt Nam
http://www.huongnghiepvietnam.vn/vn/cam-nang/-cam-nang-nghe/bac-si-y-hoc-du-phong---nganh-hoc-moi/131/1
2019-04-23 01:52:04 163
Bác sĩ Y học dự phòng là gì? Y học dự phòng là cầu nối giữa y học và y tế công cộng. Trong khi y học quan tâm đến chẩn đoán và điều trị bệnh cho ...