Ngành TÀI CHÍNH có gì hấp dẫn? - Hutech
https://www.hutech.edu.vn/khoakt/index.php/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/86-nganh-tai-chinh-co-gi-hap-dan
2019-05-04 13:50:16 116
11 Tháng Chín 2013 ... Là tân sinh viên bạn sẽ lựa chọn ngành học nào phù hợp với năng lực của bạn, phát triển bản thân và có nhiều cơ hội nghề nghiệp? Tài chính ...