Con người và văn hóa của Mỹ | IDP Vietnam - IDP Education
https://www.idp.com/vietnam/study-in-usa/people-and-culture-in-usa/
2019-04-17 00:32:43 121
Là nơi đông dân thứ ba trên thế giới, Mỹ là nơi sinh sống của nhiều con người và tầng lớp đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên khắp thế giới.