Tuyển dụng, tìm việc làm Nhân Viên Sale Cơ Khí - 4/2019 | JobStreet
https://www.jobstreet.vn/vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-Nh%C3%A2n-Vi%C3%AAn-Sale-C%C6%A1-Kh%C3%AD
2019-04-23 12:28:05 110
Tầm nhìn của Bách Tùng là trở thành một thương hiệu mang tầm quốc tế trong lĩnh vực gia công linh kiện cơ khí chính xác và chế tạo máy, góp phần nâng tầm.