Việc làm Việc Làm Bán Thời Gian Sinh Viên Tại Tphcm - JobStreet
https://www.jobstreet.vn/vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-Vi%E1%BB%87c-L%C3%A0m-B%C3%A1n-Th%E1%BB%9Di-Gian-Sinh-Vi%C3%AAn-T%E1%BA%A1i-Tphcm
2019-04-12 23:08:16 134
Nhân viên bán vé xem phim tại rạp CGV Cinema TP,HCM-mới ... Công ty TNHH tiếp vận và vận tải Á Âu là nhà cung cấp dịch vụ khai thuê hải quan, dịch ... Có xoay ca cho sinh viên đang tìm việc bán thời gian Thời gian làm việc : 8h đến 12h ...