Tuyển dụng, tìm việc làm Việc Làm Thời Vụ Tết tại Hồ Chí Minh - 4 ...
https://www.jobstreet.vn/vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-Vi%E1%BB%87c-L%C3%A0m-Th%E1%BB%9Di-V%E1%BB%A5-T%E1%BA%BFt-t%E1%BA%A1i-H%E1%BB%93-Ch%C3%AD-Minh
2019-04-13 00:26:18 173
Tư vấn, giới thiệu dịch vụ của Công ty. - Tiến hành đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với Khách hàng – Doanh nghiệp. - Duy trì và phát triển Khách..