Tuyển dụng, tìm việc làm Part Time tại Tân Bình, Hồ Chí Minh - 4 ...
https://www.jobstreet.vn/vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-Part-Time-t%E1%BA%A1i-T%C3%A2n-B%C3%ACnh,-H%E1%BB%93-Ch%C3%AD-Minh
2019-04-13 08:54:12 89
Tuyển gấp 3 nhân viên phục vụ bán hàng part time ➡ Tính chất Bán thời gian, công việc đơn giản,dễ làm. ➡ KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, sẽ được hỗ trợ, ...