5 quyển sách “gối đầu giường” dành cho các bạn nhập môn “cà phê ...
https://www.kentheroad.com/5-quyen-sach-goi-dau-giuong-danh-cho-cac-ban-nhap-mon-ca-phe-hoc/
2019-05-01 22:38:09 177
5 Tháng 4 2018 ... Những quyển sách về cà phê chưa bao giờ chỉ dành cho các barista ... Có thể pha chế tốt hơn, hay chỉ hiểu nó hơn một chút – tất cả đều góp phần ... như triết lý sâu sắc “Kinh doanh bằng cả trái tim và tâm huyết của mình, ...