Sách Khai Tâm - Tài Chính Hành Vi - Tâm Lý Học, Ra Quyết Định
https://www.khaitam.com/Product/ProductDetail.aspx?zoneid=263&ProductID=5054
2019-05-05 08:40:11 61
Lĩnh vực Tài chính hành vi đang phát triển nhanh chóng và sử dụng các kiến thức từ tâm lý học để tìm hiểu cách thức hành vi của con người ảnh hưởng đến các ...