Sách Khai Tâm - Tâm Lý Học Trong Nháy Mắt - Tập 6 - Nhóm ...
https://www.khaitam.com/tam-ly/tam-ly-hoc-trong-nhay-mat-tap-6
2019-05-02 17:24:03 73
Cuốn sách này, Tâm lý học tổ chức-công nghiệp (I/O), là tập 6 trong bộ sách “Tâm lý học trong nháy mắt”. EzPsychology đã dành trọn ba năm để biên soạn.