Sách Khai Tâm - LỊCH SỬ THƯ PHÁP VIỆT NAM - Nguyễn Sử
https://www.khaitam.com/van-hoa-nghe-thuat/lich-su-thu-phap-viet-nam
2019-11-06 14:30:06 138
Thư pháp là nghệ thuật được phái sinh từ văn tự, nó không chỉ là một phương thức biểu đạt nghệ thuật mà còn là một phương tiện lưu giữ lịch sử. Lịch sử thư pháp Việt Nam dẫu không huy hoàng nhưng cũng không hề thiếu những điểm sáng chói.