Kỹ năng bán hàng trực tiếp - làm rung động trái tim khách hàng
https://www.kynangbanhang.com.vn/2013/08/ky-nang-ban-hang-truc-tiep-hieu-qua.html
2019-08-30 17:10:09 92
Tôi xin bắt đầu bài chia sẻ: Một doanh nghiệp muốn tồn tại, hoạt động hiệu quả đều phải dựa vào hoạt động bán hàng, cho dù là bán sản phẩm, bán dịch vụ, hay bán công nghệ, thì đội ngũ bán hàng và kỹ năng bán hàng là yếu tố then chốt đem đến một con số doanh thu kỳ vọng cho hoạt động kinh doanh của ...