Trung tâm anh ngữ quốc tế kỳ nguyên, anh ngữ vũng tàu
https://www.kynguyen.edu.vn/
2019-04-16 10:50:11 179
Tùy theo trình độ, học viên của chương trình Tiếng Anh Thiếu Niên tại Trung tâm anh ngữ quốc tế Kỳ Nguyên Vũng Tàu được chia thành bảy cấp độ (level): Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced, Advanced Plus, Advanced IELTS.