Dịch vụ vệ sinh tiếng Anh là gì? - letankhachsan.net
https://www.letankhachsan.net/2018/09/dich-vu-ve-sinh-tieng-anh-la-gi.html
2019-04-15 08:00:26 123
Dịch vụ vệ sinh tiếng Anh là gì? Dịch vụ vệ sinh/ Cleaning services là loại hình dịch vụ ứng dụng máy móc thiết bị, hóa chất vào quy trình vệ sinh nhà cửa, đồ dùng, công trình xây dựng, môi trường sống.