Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III
http://www.molisa.gov.vn/vi/pages/chitiettin.aspx?IDNews=28469
2019-04-17 10:30:15 232
19 Tháng Mười Một 2018 ... Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ...