Quỹ Nafosted làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ Lào
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/851/quy-nafosted-lam-viec-voi-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-lao.aspx
2019-04-29 23:38:06 74
2 Tháng Mười 2015 ... Ngày 29/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted) đã có ...