Tỉnh Gia Lai: Gỡ nút thắt thể chế để khoa học và công nghệ phát triển
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/12771/tinh-gia-lai--go-nut-that-the-che-de-khoa-hoc-va-cong-nghe-phat-trien.aspx
2019-04-29 19:48:04 112
30 Tháng Chín 2017 ... Theo ông Lưu Trung Nghĩa - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Gia Lai để có những kết quả đó, tỉnh Gia Lai đã chủ động quy hoạch phát triển KH&CN ...