SCB nằm trong “Top 5 ngân hàng Việt có môi trường làm việc tốt nhất”
https://www.msn.com/vi-vn/money/news/scb-n%E1%BA%B1m-trong-%E2%80%9Ctop-5-ng%C3%A2n-h%C3%A0ng-vi%E1%BB%87t-c%C3%B3-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t%E2%80%9D/ar-BBVtQdZ
2019-04-25 18:24:15 115
1 Tháng 4 2019 ... Ngày 27.3.2019, tại TPHCM đã diễn ra lễ công bố kết quả cuộc khảo sát “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” do Anphabe tổ chức;