Hòa Phát xuất khẩu gần 1000 tấn ống thép tôn mạ kẽm sang Ấn Độ
https://www.msn.com/vi-vn/money/news/h%C3%B2a-ph%C3%A1t-xu%E1%BA%A5t-kh%E1%BA%A9u-g%E1%BA%A7n-1000-t%E1%BA%A5n-%E1%BB%91ng-th%C3%A9p-t%C3%B4n-m%E1%BA%A1-k%E1%BA%BDm-sang-%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%99/ar-BBTVc5H
2019-05-06 05:34:03 94
22 Tháng 2 2019 ... Đây là lần đầu tiên Ống thép Hòa Phát xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ với hàng xuất từ Nhà máy Ống thép Hưng Yên là trên 400 tấn và từ ...