Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 trên thế giới như thế nào? - MSN.com
https://www.msn.com/vi-vn/lifestyle/lifestylenews/ng%C3%A0y-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-ph%E1%BB%A5-n%E1%BB%AF-8-3-tr%C3%AAn-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o/ar-BBUtAFt?li=BBr8zL3&index=1
2019-05-01 19:54:17 77
7 Tháng Ba 2019 ... Theo tờ independent, ở một số quốc gia, phụ nữ sẽ được nghỉ làm nửa ngày ... Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 ở Trung Quốc được xem là cơ hội để nam giới .... 15 cung đường đạp xe huyền thoại trên thế giới, trong đó có Việt Nam.