Ngày Quốc tế Phụ nữ | HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC
https://www.mtgthuduc.net/index/2012/03/ngay-quoc-te-phu-nu/
2019-04-16 06:38:07 137
Ngày Quốc tế Phụ nữ Đây cũng là ngày nhớ lại sự tiến triển trong việc đưa ra quyền phụ nữ, và để nhớ đến những người phụ nữ bình thường bằng những hành động can đảm và sự kiên quyết đã đóng vai trò đặc biệt trong lịch sử quyền và sự nghiệp phụ nữ.