Google Ad Exchange là gì? - Netlink
https://www.netlink.vn/google-ad-exchange-la-gi.html
2019-04-27 15:56:27 122
2 Tháng Mười 2018 ... Các đơn vị quảng cáo Adx sẽ hoạt động trên nền tảng DSP (Demand-side platform) còn nền tảng của đơn vị xuất bản là các SSP (Supply-side ...