Thay đổi hình nền
https://www.nokia.com/phones/vi_vn/support/nokia-3310-user-guide/change-the-wallpaper/
2019-04-10 07:50:52 98
Tìm hiểu cách thay đổi nền. ... Hướng dẫn sử dụng Nokia 3310 ... màn hình. Bạn cũng có thể chọn một hình nền từ những ảnh bạn có trên điện thoại của mình.