KHOA HỌC MÁY TÍNH LÀ GÌ? - ĐH Bách Khoa TP.HCM
http://www.oisp.hcmut.edu.vn/tin-tuc/hoc-nganh-nao/3521-khoa-hoc-may-tinh-la-gi.html
2019-04-14 07:24:26 387
Cứ mỗi mùa tuyển sinh lại có nhiều bạn trẻ thắc mắc về vấn đề này. Các câu hỏi thường gặp là: “Em thích lập trình game ...