Khách sạn Palace tuyển dụng - OSC Việt Nam
http://www.oscvn.com/tuyen-dung/khach-san-palace-tuyen-dung/294/917
2019-04-17 19:06:21 73
1 Tháng 4 2013 ... Khách sạn Palace thuộc OSC Việt Nam, số 01 nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Vũng Tàu, cần tuyển dụng các ứng viên vào những vị trí.