Em hỏi về gửi ô tô từ Sài Gòn ra Hà Nội bằng tàu hỏa | OTOFUN ...
https://www.otofun.net/threads/em-hoi-ve-gui-o-to-tu-sai-gon-ra-ha-noi-bang-tau-hoa.230007/
2019-04-24 19:50:06 144
22 Tháng Ba 2011 ... Em hỏi về gửi ô tô từ Sài Gòn ra Hà Nội bằng tàu hỏa ... Còn 1 vấn đề là gửi xe lên tàu hỏa ra HN, xin hỏi có cụ nào biết thủ tục thế nào, ở đâu, liên .... Gửi tàu mất khoảng chục củ (Cả 2 củ vé máy bay), lại mất thời gian đi gửi.