[Funland] - Mình hỏi việc đi định cư Canada - Các cụ giúp mình ...
https://www.otofun.net/threads/minh-hoi-viec-di-dinh-cu-canada-cac-cu-giup-minh.1383792/
2019-04-23 20:58:09 94
22 Tháng Tám 2018 ... Chẳng là tháng trước mới có ý đi định cư nước ngoài . Sau khi tìm hiểu thì thấy Canada rất phù hợp . Rồi mình đăng ký tại trang Next ...